O nás

Naší hlavní činností je projektová a inženýrská činnost v oboru dopravních staveb.

Zpracováváme dokumentace ve všech stupních včetně položkového rozpočtu.

Zajišťujeme projednání s orgány státní správy a se správci inženýrských sítí.

Zabezpečujeme předprojektovou přípravu (geodetické zaměření, geologické průzkumy, diagnostiky vozovek apod.).

Současně spolupracujeme a zajišťujeme koordinaci s širokou škálou projektantů ze souvisejících oborů (veřejné osvětlení, kanalizace, pozemní stavitelství, sadové úpravy atd.).

Cenové nabídky

Vzhledem k tomu, že každý projekt je jedinečný, zpracováváme vždy cenovou nabídku dle rozsahu záměru a požadavků investora. Proto se na nás neváhejte obrátit.